← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
73Χ2ΟΡ1Θ-56Ο
Αρ. πρωτοκόλλου
14823/2017/12/02/2018
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της κ. Μπολιώτη Καλλιόπης για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 6.917,67 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κούτελο» της Δ.Ε Σφακίων του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Σφακίων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
517347.0980
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3895264.0040