← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΔΡΙΟΡ1Ι-Ρ3Κ
Αρ. πρωτοκόλλου
8051
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998-79 ΑΡΙΘ. <br /> ΠΡΑΞΗΣ. 8051-08-02-2018 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΗΝ <br /> ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΠΕΤΣΟΦΑΣ-ΜΑΔΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΧΩΡΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
690247.31
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4347633.36