← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΡ3ΤΟΡ1Θ-Ο1Β
Αρ. πρωτοκόλλου
11523/2016/12/02/2018
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα . COSMOTE A.E. (Χαλκίδου Σοφία) για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κορακιάς» του Δήμου Καντάνου - Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
COSMOTE AE
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καντάνου - Σελίνου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
486807.3641
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3908064.9186