← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΨΚΨ9ΟΡ1Θ-ΟΥΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
6562/2017/12-02-2018
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του κ. Καμπιτάκη Εμμανουήλ για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 6.229,03 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ρετσιά» εκτός οικισμού Καλόρουμα της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Χανίων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
511453.0628
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3934315.9206