← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΥΖΜΟΡ1Κ-Β1Μ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΥΖΜΟΡ1Κ-Β1Μ
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-02-18
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 133-2007 ΤΗΣ ΕΕΔΑ ΝΟΜ.ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A5%CE%96%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%921%CE%9C/document.pdf