← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΗΕ3ΟΡ1Φ-ΘΥ1
Αρ. πρωτοκόλλου
30292
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 30292-12-2-2018) ύστερα από αίτημα της κ. Παϊζάνου Κωνσταντίνας του Γερασίμου στην περιοχή «Πατογιάννη» δημοτικής ενότητας Μελιτειέων τοπικής κοινότητας Μωραϊτίκων Δήμου Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Παϊζάνου Κωνσταντίνα του Γερασίμου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
149516.1107
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4378179.7097