← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1917/15-11-2007
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-02-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΥΦΗ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΕΡΟΥΒΗ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΧΕΡΟΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ικαρίας
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
705646,2572
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4169292,2428