← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΚΕΧΟΡ1Υ-ΗΔΘ
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-02-18
Θέμα
Αποστολή της με αριθ. 1-2018 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε. Ροδόπης
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9A%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%97%CE%94%CE%98/document.pdf