← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΘΡΝΟΡ1Υ-Φ0Φ
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-02-18
Θέμα
Αποστολή της με αριθμ. 2-2018 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%98%CE%A1%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A60%CE%A6/document.pdf