Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4606/22-12-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-02-18
Θέμα
η υπ' αριθ. 63/2010 απόφαση της Epitrop;hw Ep;ilyshw Dasik;vn Amfisbht;hsevn Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 50.114.76 τμ που κείται στη θέση" «Atzimprag;a» της Dhmotik;hw Κοινότητας Ag;ioy Nikol;aoy του Δήμου Ag;ioy Nikol;aoy, Δ.Ε. Ag;ioy Nikol;aoy, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων τoy Kall;inikoy Katr;inh).
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
654314.50
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3899738.76