← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω1ΧΔΟΡ1Θ-ΖΒΖ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
62608
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-02-18
Θέμα
η υπ' αριθ. 41-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 50.114,76 τμ που κείται στη θέση" «Ατζιμπραγά» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Κατρίνη Καλλίνικου)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A91%CE%A7%CE%94%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%96%CE%92%CE%96/document.pdf