← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5736/30.10.1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-02-18
Θέμα
ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται Πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης με ΚΜ 130 γαιών Καρδάαμαινας, νήσου Κω (αιτών: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ)
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου