← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
9ΠΩΝΟΡ1Ι-Λ6Τ
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-02-18
Θέμα
Αποστολή της αριθ.1-2017 Απόφασης της Τεχν.Επιτροπής Εξέτασ.Αντιρρήσεων Ρόδου-Καρπάθου που αφορά τμήματα της Κ.Μ.1000Θ γαιών Ασκληπειού, νήσου Ρόδου (υπόθεση Ιωάννης Χατζηλαζάρου και πρώην ιδιοκτητριών Πελαγίας Συρτσάκου-Θαρρενής Παπαϊωάννου).
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9%CE%A0%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%9B6%CE%A4/document.pdf