← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΒΦΘΟΡ1Ι-9Τ0
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-02-18
Θέμα
Αποστολή της αριθ.3-2017 Απόφασης της Τεχνικής Επιτρ.Εξετασ.Αντιρρήσεων Ρόδου-Καρπάθου, που αφορά την Κ.Μ.393Α γαιών Κοσκινού, νήσου Ρόδου (υπόθεση ΦΑΡΜΛΑΝΤ ΑΕ, Διακαντώνη Μαρία, Κυριαζή Μαρία και Διακαντώνη Άρτεμις).
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%92%CE%A6%CE%98%CE%9F%CE%A11%CE%99-9%CE%A40/document.pdf