← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω772ΟΡ1Ι-ΥΕΕ
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-02-18
Θέμα
Αποστολή της αριθ.2-2017 Απόφασης της Τεχν.Επιτροπής Εξετασ.Αντιρρήσεων Ρόδου-Καρπάθου, σχετικά με την Κ.Μ.1390Β γαιών Ασκληπειού, νήσου Ρόδου, κατόπιν αντιρρήσεων της "Παναγιώτης Χατζηλαζάρου και ΥΙΟΙ ΟΕ" (υπόθεση Μιχαήλ Γεωργάς).
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9772%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%A5%CE%95%CE%95/document.pdf