← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΜΒΓΟΡ1Ι-ΞΒΥ
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-02-18
Θέμα
Αποστολή της αριθ.4-2017 Απόφασης της Τεχν.Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ρόδου-Καρπάθου σχετικά με τμήματα των Κ.Μ.130 & 129Α γαιών Ιξιάς, νήσου Ρόδου (υπόθεση Τουρνικιώτης Ευάγγελος).
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9C%CE%92%CE%93%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%9E%CE%92%CE%A5/document.pdf