← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΗΤΤΟΡ1Ι-9Ι0
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-02-18
Θέμα
Αποστολή της αριθ.5-2017 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ρόδου-Καρπάθου σχετικά με τμήμα της Κ.Μ.1755 γαιών Έμπωνας, νήσου Ρόδου (Κωνσταντάκης Σωτήριος).
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%97%CE%A4%CE%A4%CE%9F%CE%A11%CE%99-9%CE%990/document.pdf