← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6531/21-11-2001
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 426 ΓΑΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΡΟΔΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΡΟΔΟΥ)
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου