← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1302/24-3-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-03-18
Θέμα
ΈΓΓΡΑΦΟ με θέμα: Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης. - ΚΜ 124Α γαιών Ιξιάς Ιαλυσού - ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡIΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡIΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
874797.2
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4038194.33