← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ω8ΡΩΟΡ1Ι-1Σ5
Αρ. πρωτοκόλλου
13162
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-03-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμου έκτασης με στοιχεία κορυφών (1, 2, 3, 4, 5, …, 45, 46, 47, 1),εμβαδού 2.527,50 τμ βάσει αιτήσεως 2.506,66 τμ βάσει συντεταγμένων, η οποία βρίσκονται στη θέση «ΜΑΡΑΘΟΣ ΕΦΤΑΠΑΤΟΥΣΑ» Τ.Κ Σποων, του Δήμου και νήσου Καρπάθου (ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
785922.004
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3947521.420