← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
73ΓΠΟΡ1Θ-7ΨΖ
Αρ. πρωτοκόλλου
1843
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-03-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1843-07-03-2018 ύστερα από αίτημα του Καλογεράκη Αντωνίου και Βαρδαβά Μαρίας στήν περιοχή «Κάλυβος», Τ.Κ. Ελιάς, Δήμου Χερσονήσου.
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αντώνιος Καλογεράκης, Μαρία Βαρδαβά
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Χερσονήσου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
610270.72
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3908999.30