← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
741/20-2-1991
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-18
Θέμα
ΈΓΓΡΑΦΟ με θέμα: Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης. - ΚΜ 4207Υ γαιών Αρχαγγέλου - ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου