← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΖΖΑΟΡ1Κ-Α12
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
49142
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-18
Θέμα
Απόφαση 12_2017 2ης ΤΕΕΑ Ανατ. Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%96%CE%96%CE%91%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%9112/document.pdf