← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
70ΕΥΟΡ1Κ-262
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
52724
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-18
Θέμα
Απόφαση 11-2017 2ης ΤΕΕΑ Ανατ. Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/70%CE%95%CE%A5%CE%9F%CE%A11%CE%9A-262/document.pdf