← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω2ΛΨΟΡ10-ΜΑΕ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
63125
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-03-18
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.106-10-5-12-2017 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΠΕΡ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΕΡ. ΚΟΙΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A92%CE%9B%CE%A8%CE%9F%CE%A110-%CE%9C%CE%91%CE%95/document.pdf