← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Β4ΛΥΟΡ1Θ-ΠΓΦ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
63248
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-03-18
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%924%CE%9B%CE%A5%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A0%CE%93%CE%A6/document.pdf