← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7268/1989/8-1-1990
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-03-18
Θέμα
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑ – ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 8,191 ΣΤΡ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ χήρα Μιχ. του Νικολάου και της Σοφίας κατ. Μενετών Καρπάθου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ χήρα Μιχ. του Νικολάου και της Σοφίας κατ. Μενετών Καρπάθου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου