← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Β4ΠΠΟΡ1Ι-ΣΔΙ
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-03-18
Θέμα
Αποστολή αριθ. 869-11 απόφασης της Α’θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Κυκλάδων
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%924%CE%A0%CE%A0%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%A3%CE%94%CE%99/document.pdf