← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3556/11-7-1986
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-03-18
Θέμα
ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται πληροφορίες για τη φύση έκτασης της Κ.Μ 2652 γαιών ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΕΤΤΟΣ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΕΤΤΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου