Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4970/14-10-2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-04-18
Θέμα
η υπ' αρίθ. 4878/10-10-2008 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 8562,49 τμ στη θέση " Αστοιβιδόλακος" ΔΚ Βραχασίου ΔΕ Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
637721.098
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3903642.711