← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΟΛΓΟΡ10-0ΣΘ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6Ω6ΜΟΡ10-ΘΨ3
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-04-18
Θέμα
H AΡ.19-30-10-2017 AΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΗΣΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΟΥΚΑ ΘΩΜΑ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9F%CE%9B%CE%93%CE%9F%CE%A110-0%CE%A3%CE%98/document.pdf