← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7739/1-12-1997
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-04-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΦΑΙΔΩΝ Γ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Τήλου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου