← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ψ1ΠΗΟΡ1Γ-ΥΞ1
Αρ. πρωτοκόλλου
53276
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-04-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14Ν.998-79, ύστερα από αίτημα της Σκεντερίδου Σοφίας του Γεωργίου για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού Ε=30.000,91 τ.μ. η οποία κείται στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Σκεντερίδου Σοφία του Συμεών
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Καστοριάς
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Καστοριάς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
253684.65
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4486804.40