← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΗΘΩΟΡ1Φ-Τ0Δ
Αρ. πρωτοκόλλου
43313
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-04-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 (43313-2018) ύστερα από αίτημα της Δρυόπη Οινοποιητική Ανώνυμη Εταιρία στη θέση «Τρύπια Γκορτσιά» Τ.Κ. Κουτσίου Δημοτικής Ενότητας Νεμέας του Δήμου Νεμέας Π.Ε. Κορινθίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δρυόπη Οινοποιητική Ανώνυμη Εταιρία
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Νεμέας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
382941.97
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4190325.06