← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΥΟΔΟΡ10-ΣΤΛ
Αρ. πρωτοκόλλου
731/51499
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-04-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του νόμου<br /> 998-1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ύστερα από την με ημερομηνία 15-02-2018, υποβληθείσα αίτηση του Ευαγγελίδη Συμεών του Βασιλείου,<br /> νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ<br /> ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», για το χαρακτηρισμό έκτασης,<br /> η οποία κείται στη θέση «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ Α-Δ 0270118», στην<br /> Τοπική Κοινότητα Κουμπουριανών, του Δήμου Αργιθέας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αργιθέας
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Καρδίτσας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
285268.029
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4348984.183