← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΛΥΩΟΡ10-ΖΤΔ
Αρ. πρωτοκόλλου
1520/51997
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-04-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης συμφώνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 ύστερα από αίτημα 1. ΚΥΛΑΦΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και 2. ΣΤΕΦΑΝΙΟΥΚ ΝΑΝΤΙΑ του ΙΒΑΝ στην περιοχή«ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ » Αγίων Θεοδώρων Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΥΛΑΦΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ -ΣΤΕΦΑΝΙΟΥΚ ΝΑΝΤΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Θηβαίων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
442062
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4242761