← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ψ4ΣΧΟΡ1Γ-ΨΛ0
Αρ. πρωτοκόλλου
43080
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-04-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού για έκταση εμβαδού 625,00 τ.μ. στη θέση "Πλησίον Οικισμού Κρανιές", Τ.Κ. Ρετσιανών, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Γεωργίου Καραϊσκάκη
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Άρτας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
262862.79
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4349835.31