← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2368/8-9-2006
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-05-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ KM 1888^238 ΓΑΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δ/ΝΣΗ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
---επιλέξτε Δήμο---
Χ (ΕΓΣΑ 87)
874190.59
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4019851.91