← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4683/18-8-2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-06-18
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού της έκτασης με ΚΜ 151^30 γαιών ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, νήσου Ρόδου - Δ/νση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δ/νση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου