← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3262/21-09-1992
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-06-18
Θέμα
Απάντηση επί αιτήσεως του κ. Θεόδωρου Αργ. Μπακλέζου για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού στη θέση "Ρεματάκια" Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού, Δήμου Δελφών.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Θεόδωρος Αργ. Μπακλέζος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας