← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΟ7ΜΟΡ10-ΔΗΑ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
7ΖΧΤΟΡ10-ΛΦΡ
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-08-18
Θέμα
Ανάρτηση της με αριθμ. 3-2017 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α. Ν. Λάρισας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9F7%CE%9C%CE%9F%CE%A110-%CE%94%CE%97%CE%91/document.pdf