← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
714/28-5-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-08-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΛΑΚΙΑ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΤΣΑΦΑ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΡΤΣΑΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Σάμου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
751307,26
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4187258,94