← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΨΓ2ΟΡ1Φ-ΕΔ4
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΛΓΕΟΡ1Φ-ΘΟΩ
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-08-18
Θέμα
Απόφαση με αριθ. 9-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A8%CE%932%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%95%CE%944/document.pdf