← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΟΗΜΟΡ1Κ-ΠΦΔ
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-09-18
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΡ.31-1996 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α-ΘΜΙΟΥ ΕΕΔΑ ΝΟΜ.ΑΥΤ.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9F%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A0%CE%A6%CE%94/document.pdf