← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΣΓΩΟΡ1Θ-72Α
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΛΓΓΟΡ1Θ-52Σ
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-09-18
Θέμα
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 3-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A3%CE%93%CE%A9%CE%9F%CE%A11%CE%98-72%CE%91/document.pdf