← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7Χ91ΟΡ1Θ-0ΣΞ
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-09-18
Θέμα
η υπ' αρίθ. 09-2012 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 11.661,04 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Ψαράκη Νικολάου στην περιοχή « Γαλανού Κεφάλι» ,της Τοπικής Κοινότητας Σκοπής, Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας.
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%A791%CE%9F%CE%A11%CE%98-0%CE%A3%CE%9E/document.pdf