← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3721/2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-09-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 3721/2004 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΛΑΨΑΡΝΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
666325.78
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4348879.03