← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2612/11-05-1998
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-09-18
Θέμα
"ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.260,88ΤΜ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ", ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 21-04-1998 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πατρέων
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
300090.26
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4226778.60