← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΣΗ0ΟΡ1Θ-9ΙΑ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΛΛ0ΟΡ1Θ-Κ4Η
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-09-18
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 20-2018 Απόφασης <br /> Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A3%CE%970%CE%9F%CE%A11%CE%98-9%CE%99%CE%91/document.pdf