← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΤΚΑΟΡ1Κ-ΤΕΓ
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-09-18
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΡ.7-1995 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α-ΘΜΙΟΥ Ε.Ε.Δ.Α. ΝΟΜ.ΑΥΤ.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%A4%CE%9A%CE%91%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A4%CE%95%CE%93/document.pdf